Satsningar på skolan är framtidsinvesteringar

Den svenska skolan är inte i världsklass. Men den borde vara det. I dagens DN skriver Per Kornhall, undervisningsråd på Skolverket, en intressant artikel där han menar att skolfrågan måste kunna diskuteras utan ideologiska skygglappar. Alliansregeringen har lyft fram skolan på ett positivt sätt, men det tar lång tid att vända skutan. Därför är samtalen om skolan bland de viktigaste frågorna och borde föranleda stort intresse från alla politiker, men också föräldrar och andra intresserade. Satsningar på skolan är en framtidsinvestering. Alla barn finns i grundskolan och de allra flesta ungdomar i den frivlliga gymnasieskolan. Flera internationella jämförelser visar att Sverige tappar mark. För oss Kristdemokrater är detta en av våra priotierade frågor. Vi har en särskild arbetsgrupp som jobbar med att ta fram en ny skolpolitik. Arbetet leds av Skaraborgs riksdagsledamot Annika Eclund. Gruppen tar gärna emot synpunkter.