Syrien angår oss

Sverige har många relationer med Syrien, inte minst med tanke på alla de flyktingar som under årtionden tvingats att lämna landet och nu blivit en del av vårt land. Därför finns det många som har relationer med det drabbade landet och följer händelseutvecklingen noga. Sverige kan inte acceptera att våldet används för att utrota opposition och meningsskillnader. En demokrati måste tillåta olika röster, men våld är aldrig försvarsbart I detta läge då både oppositionen och regimen använder våld blir det mänskliga lidandet oerhört. Därför är det skönt att många engagerar sig och tar avstånd från de ruskiga övergrepp som sker.

Expressen