Om politikers pensioner

Det pågår en debatt om politikers ersättning då de avslutat sian uppdrag. Det kallas för lite olika saker beroende på vem eller vilket avtal man syftar på. Ofta kallas det för pension eller inkomstgaranti.Det är många som anser det stötande att politiker har helt andra regler än anställda i allmänhet. Därför pågår det nu en översyn bland riksdagsgrupperna kring detta.
För en del av oss som är politiker så har vi kvar vårt "gamla" jobb. Politiken och de uppdrag som följer är inte något lönebaserat arbete utan alltid ett förtroendeuppdrag. Det är rimligt att det ersätts och att det också ser till att inbetalningar till pension följer med uppdraget. Det är det nog ingen som ifrågasätter, Men det som ifrågasätts är när man är arbetsför men hellre väljer en tidig pension och dessutom kanske man också får en högre ersättning än om man gått tillbaka till sitt tidigare förvärvsarbete.
Det är bra att man ser över frågan. Samtidigt är det svårt att finna en lösning som passar alla. För den som "offrat" sin karriär och tappat sin tidigare kompetens är det helt rimligt att det finns en omställningsersättning. Hur stor denna ska vara och under lång tid diskuteras just nu. Ska bli intressant att se vad partierna kan enas kring.
 
Vill du läsa fler inlägg från kristdemokratiska bloggare? Kolla då på kdbloggar.se eller www.kristdemokraterna.se