Rasism kan inte försvaras

Alla människors lka värde. Detta måste vara grunden i en demokrati. Alla försök att börja sortera människor i olika värdegrupper måste fördömas. Rasism är en av dem och tyvärr så ligger den och pyr på ett farligt och illavarslande sätt. Alla fördomar bygger på att man saknar kunskap. De allra flesta som uttalar sig fientligt mot invandrare har ofta dålig koll på vad de egentligen säger. Den senaste tiden har vi hört mycket om "vårt land", "det genuint svenska", "våra svenska traditioner" och liknande. Faktum är att det mesta som vi idag kallar svenskt har starka influenser från andra länder. Samtidigt så finns det självklart något svenskt, något som skapar vår gemensamma identitiet. Jag möter och umgås med människor från många olika länder. För dem är det något självklart att det fins något svenkt, något unikt i vår kultur, och självklart ska vi inte förneka detta.
Men rasismen får sin näring i och med att vi misslyckats med intergrationen i vårt land. Vi lever sida vid sida och har vädligt lite kontakt med varandra. Detta skapar klyftor i samhället. Att mötas svenskar och invandrare är berikande och gynnar båda parter, men sker tyvärr alltför sällan. Många av de invandrare som jag möter har aldrig varit hemma hos en svensk familj, aldrig suttit ned tillsammans och samtalat. Därför blir det lätt stora avstånd oss emellan.
Därför är det bra med de som tari initiativ och bjuder in varandra, umgås och delar olika värden och tankar. Det är i ett sådant möte som vi får ökad förståelse för varandra och inser att vi alla är människor och egentligen så delar vi väldigt mycket även om vi har olika ursprung.
Jag är oroad över tendenserna om olika värden som ständigt popppar upp. Men i en demokrati har vi ett kraftfullt instrument, nämligen vår åsikt. Den kan vi göra hörd. Varje gång som vi hör en rasistisk tendens så kan vi bemöta den och säga vår mening. Skönt att höra flera säga att alla människor har lika värde.
Bo Grahn

Att som SD vilja minska invandringen är inte rasistiskt i sig. Vi har 100.000 tals människor utanför arbetsmarknaden. Vi har bostadsbrist och välfärden i pressad till maximum. Att då öppna gränserna med för breda grindar är inte logiskt.