Behov av etiska regler

I går hade vi kommunfullmäktige i Skövde och då anmäldes ett s k medborgarförslag. Det handlar om att införa etiska regler för förtroendevalda. För några år sedan behandlade vi ett liknande förslag och menade då att det är upp till de politiska partierna att både utbilda och se till att politiker håller sig till de uppgjorda spelreglerna. Men i år har det dykt upp flera "skandaler" som gör att det nog är dags att sätta ett antal regler på papper. Medborgarförslaget som nu ska behandlas kan vara en viktig del i att vi kommer överens om vad "sunt förnuft" är. För oss kristna är ledordet "allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni göra mot dem" en princip som innebär att man alltid utgår från sin inre etiska kompass då man ska fatta beslut. Vi som är politiker är det för att vi har fått förtroende av väljara och av våra partier. Det tar ofta lång tid att bygga upp ett förtroendekapital men det kan raseras på en gång. Om vi saknar förtroende kan vi inte vara kvar och företräda medborgarna.
Att diskutera etik och moral är angeläget och jag ser fram emot behandlingen av medborgarförslaget.