Satsning på pensionärerna

Det blir en förbättring för landets pensionärer 2013. Göran Hägglund har med kraft drivit denna fråga och det kommer att märkas för många av landets äldre som kan räkna med ökade intäkter kommande år. Det är ett bra besked som alliansens partiledare idag presenterar (http://www.dn.se/debatt/pensionarernas-skatt-sanks-med-en-femtilapp-per-manad) men Kd kommer att kämpa vidare. Detta räcker inte men är ett steg i rätt riktning.

KalervoAntero

Alla är efter Laglig Narkotika? vad annas dom söker vård? Finns det någonting annan behandling??