Varför röstar man på ett visst parti?

Vid Göteborgs Universitet har forskarna startat en stor Politikerpanel. Över 2000 personer ingår i panelen och rön har nu för andra gången publicerats.
 
På frågan vad som är den viktigaste förklaringsfaktorn till väljarnas partival kommer man fram till följande:
1. Massmedias bevakning.
2. Partiledarnas framtoning
3. Det ekonomiska läget
4. Ideologiska åsikter
 
Dessa fyra fick svaret "mycket viktigt" men massmedias bevakning anses vara den viktigaste. Hela 56 % ansåg detta.
 
Vill du veta mer om forskningen vid MOD (Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati) vid Göteborgs Universitet klicka här>>