Vilken utveckling för Skövde!

Nu har siffrona för första halvåret och sommaren kommit vad avser gästnattsutvecklingen. Skövde utmärker sig. Next Skövde är vårt lokala destinationsutvecklingsbolag och samordnar en mängd olika aktiviteter för att skapa attraktivitet i SKövde med omnjed.
Som ordförande för styrelsen är det med stor ödmjukhet som vi kan konstatera att "siffrorna pekar åt rätt" håll, Vi vill medverka till att göra skillnad.
 
Alla siffror finner du på Newsdesk