Är problemet förlusterna eller vinsterna?

Varför detta fokus på vinst hos välfärdsbolagen? Borde det inte vara ett större engagemang kring förlusterna? Många har påpekat detta efter att Socialdemokraternas kongress ägnat stor möda åt frågan. Begreppet vinst är också ett svårt begrepp. Utan överskott i en verksamhet kan inga investeringar göras om inte ägarna fyller på bolagets kassakista. Men det är ohållbart i längden att man bara pumpar in pengar om inte verksamheten i sig leder till någon vinst. Däremot borde vi samtala om vad som händer med vinsten. Om det är riskkapitalister som satsar och enda drivkraften är att ägarnas utdelning ska bli så stor som möjligt, riskerar vi att få påverkan av verksamheten. Om vinsten däremot används för nya satsningar så får det nog medhåll av de flesta av oss. 
Men att skattepengar används osunt eller inte leder till goda resultat är problematiskt och detta borde få större fokus.
Eilert

Kommunens pengar skall inte gå till privata skolor och vårdgivare. De behövs i kommunens egen verksamhet.

Om det sedan finns de som vill starta privat verksamhet och tjäna pengar så låt dem göra detta.