Bostadslösa - en utmaning för välfärden

I går lyssnade jag till Michael Anefur som har ett uppdrag av regeringen att arbeta med frågor kring hemlöshet. Han har under sitt arbete konstaterat att det finns många i Sverige som saknar bostad. De som vi först tänker på är missbrukarna som ofta riskerar att också bli uteliggare. De är helt enkelt så långt borta från att ha ett hem att de hamnar under broar eller försöker att finna värme i trappuppgångar. Detta är ett problem och socialtjänsten har ofta kontakt med dessa personer. Men den kategori som Anefur särskilt lyfte fram är de tusentals personer som står utan bostad därför att de saknar arbete.Om man hamnar i situationen att man inte har en fast anställning så ökar svårigheten att få en bostad. Om man dessutom har en betalningsanmärkning så blir svårigheten ändå större. Man kan förstå fastighetsägarna som har massor med spekulanter på en lägenhet att de väljer den som skött sig tidigare och har en fast inkomst.
Välfärd bygger på att medborgarna har jobb och kan betala sina räkningar. Att ha en bostad är ofta bland det mest grundläggande men eftersom vi bygger få bostäder ökar detta problem.
Det känns som att Sverige - välfärdslandet - har två stora utmaningar: Arbeten och bostäder. Det finns ett stort uppdrag att arbeta vidare med.