Sänkning av matmomsen - en lyckad reform

Den sänkta matmomsen har gett effekt. Detta menar branschorganet Visitas som redovisar flera intressanta siffror.
Eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur så är det kanske desto intressantare att effekterna av en momssänkning har blivit så stora.
Vad är det då som redovisas? (Siffrorna avser 2012)
  • 3 % lägre prisnivå
  • 4,5 % ökad försäljning (Största tillväxten i branschen på tio år)
  • 6 000 nya helårsarbeten
  • Färre konkurser - många jobb har räddats

Läs mer om Visita.