Inget bra rykte som turistland

Det krävs många insatser för att skapa en bra Sverigebild, men den kan också snabbt raseras. Denna artikel är ett exempel på sådant. En tysk turist provar skor och ställer ryggsäcken bredvid sig. En annan "kund" passar då på att norpa denna. Turisten konstaterar att pengar och biljetten hem är borta. Troligtvis kommer denne person att berätta denna historia för många i Tyskland och det ger knappast en positiv bild av vårt land. Förhoppningsvis har någon sett vad som hänt och tjuven kan straffas. Men skadan är ju redan skedd. Civilkurage innebär att man säger ifrån då man ser sådant som är "olämpligt" eller olagligt. Det är när vi hjälps åt i vardagen som vi kan åstadkomma det goda samhället.