Fred på jorden

Budskapet i Betlehem var en hälsning om fred. Denna behövs verkligen i dagens mellanöstern. Det fruktansvärda kriget i Syrien leder enbart till tragiska förluster. Det finns ingen som vinner på kriget, alla är förlorare. Som vanligt är det barnen som drabbas värst. Omvärlden måste resa sig och samverka för att fred uppnås. Denna jul känns det verkligen angeläget att tala om vikten av fred.