Bra, Mats Odell, att du säger att det är "korkat"

Mats Odell får stor uppmärksamhet idag då hans ticker ut hakan, trots att Moderaterna inte gillar det. Kristdemokraterna vill att företagarnas ansvar för den andra sjukveckan ska övergå till staten. Det kan skapa många fler anställningar, menar Odell som får stort utrymme i debatten.
Konkreta åtgärder måste till. Nu. Detta säger med bestämt det förra statsrådet och menar att vi inte bara kan prata om den höga arbetslösheten. Vi måste skapa fler jobb. Genom att företagarna får stora kostnader för sjukledigheter menar Odell att detta hämmar anställningarna. Om staten tar över ansvaret vågar fler anställa.