Fler besöker Skövde

Antalet gäster, räknat i gästnätter, ökar i Skövde. Trenden är positiv med en ökning på 8 procent under 2012. Sedan Next Skövde kom till har flera satsningar gjorts och iden är att alla verkar tillsammans. Att vara ambassadörer för varandra är ett bärande koncept. Skövdes geografiska läge och en medveten satsning på möten är en bidragande orsak till ökningen, men vi ser också attraktionerma med arenabadet och Balthazar, science center. Det går åt rätt håll och vi ska fortsätta att arbeta tillsammans.
myNewsdesk -http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/next-skovde/pressrelease/view/stor-oekning-av-antalet-gaestnaetter-i-skoevde-2012-840433
SN - 
 http://www.skovdenyheter.se/nyhet/37413/antalet-gastnatter-okar