Fler flyttar till Skövde

SCB har nu presenterat de officiella befolkningssiffrorna. Det går åt rätt håll för Skövde. Vi ökade med 451 personer under förra året. Trots att vi saknar bostäder. Många vill bo i Skövde eftersom vi har så bra kommunikationer. Jag reser oftast med kollektivtrafiken och tar mig lätt till både Stockholm och Göteborg. Eftersom jag har kontor i Vänersborg så tillhör jag dem som reser mycket och ofta. På tågen möter man ofta människor som valt att bo i Skaraborg men arbeta i storstadsregionerna. Anledningen att man skaffat boende i vårt område är ofta själva boendemiljön menockså fastighetspriserna. Rapporten från Västsvenska Handelskammaren visar att det inte går så bra för Skövdes arbetsmarknadsregion som man kan önska. Det handlar om problem som kranskommunerna har. Skövde drar men orkar inte dra hela Skaraborg. Därför behövs ytterligare samverkan. Samtidigt så är detta beräknat på siffror från arbetsmarknadsområdena. Då är Skövde ett område och Lidköping ett annat. Skulle infrastrukturen vara bättre i Skaraborg, snabba vägar och transportmedel mellan Skövde-Skara-Lidköping då skulle siffrorna vara annorlunda. Därför är det angeläget att inte Skaraborg delas upp i Väst och Öst utan att man samverkar över hela området. Där är E20 en sådan gemensam satsning som måste hanteras tillsammans.
Hur ser då siffrorna ut för Skövdes del. Enligt SCB blev utfallet:
Folkmängd - 52 212
Ökningen - 451
Födda - 608
Döda - 480
Inflyttade - 2870
Utflyttade - 2544
Siffrorna är det som rådde 31 dec 2012.