Ännu ett exempel på kulturens betydelse för hälsan

Ett nytt stort projekt har dragits igång. Drottningen invigde Möten med Minnen på Nationalmuseum. Det är flera museer som är involverade tillsammans med Alzheimersfonden.Fonden har huvudansvaret och i dagsläget är 35 museer med i projektet som också sker via Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.
 
I´den kommer från Meet Me vid The Museum of Modern Art i New York. Målgruppen är personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Genom att möta museernas samlingar, därav namnet "möten med minnen", syftar det till att stärka de demensdrabbades livskvalitet.
 
Fler museer kommer säkert att ansluta sig och vi ser hur kulturen som en skapande och helande kraft vinner terräng.