Nya lagar träder nu i kraft

Riksdagen har som sin uppgift att stifta lagar. Det tillkommer ständigt nya sådana, även om de flesta av oss önskar att man snarare skulle rensa i regelverket. I dag är det dags för ett antal nya lagar att göra debut. Hela listan finns i Aftonbladet.
En av de förändringar som Kristdemokraterna drivit och då särskilt Göran Hägglund är skattesatsen för landets pensionärer. Det anses vara stor orättvisa att pensionärerna inte får göra s k jobbavdrag, i praktiken anser många pensionärer att de betalar alldeles för hög skatt i förhållande till löntagarna. Detta vill KD ändra på. Under 2013 kommer många pensionärerna att märka en viss förbättring. Direkt så minskar skatten ca 600 kr men framför allt så räknas pensionärerna upp. Det kommer flera att märka vid de kommande utbetalningarna. Men frågan om pensionärsskatten kommer säkert att blossa upp under det kommande året. Det är en stark rörelse bland de äldre att åstadkomma förändringar, samtidigt som man inte kan se pensionärerna som en homogen grupp. Där finns stora variationer. Det finns många som har god ersättning, men samtidigt så är det många som inte får vardagen att gå ihop. Kristdemokraterna har särskilt värnat de s k fattigpensionärerna, oftast äldre kvinnor som under stor del av sitt liv var yrkesverksamma i hemmet. Detta dock utan lön. Men de gjorde stora insatser för sina familjer och var med på detta sätt och byggde välfärdssamhället. Det är främst de som kristdemokraterna värnar.