Rut och Rot lockar fler

Det finns väldigt många fördelar med avdragen för hushållsarbete, det vi kallar för Rot och Rut. De har skapat fler arbeten, sett till att svarta jobb blivit vita och dessutom avlastat många hushåll som haft råd att köpa dessa tjänster. Enligt ny statistik från Skatteverket så är det en halv miljon människor som utnyttjat dessa avdrag och under förra året ökade köpet av Rut med 18 procent. I snitt handlade man för 4500 kr per person. När det gäller renoveringar så är det mer pengar per person och där handlar det om 14 860 kr.
 
I mina hemtrakter var detta också populärt och Radio Skaraborg redovisar avdragen i vårt område kommun för kommun.
 
Detta är en mycket lyckad reform och jag är glad att regeringen stod emot all den kritik och att den s k pigdebatten inte fick fotfäste. Vi ska verka för att Rut och Rot blir kvar.
Robert

RUT/ROT är inte marknadsekonomi. Man subventionerar inte enskilda branscher. Det skapar effekter som snedvrider marknaden.