Trängselskatt i Göteborg rör upp känslor

Nu är den omdiskuterade trängselskatten införd i Göteborg. Mängder av artiklar har skrivits om den och debatten lär fortsätta. GP beskriver hur det rent tekniskt går till och GT uppmanar att låta göteborgarna folkomrösta om skatten. Det knepiga med en folkomröstning är just vad man ska ta ställning till. Ska det mynna ut i att kommunen får ett uppdrag att skriva ett brev till riksdagen och säga att man inte gillar skatten? En folkomröstning i dag är nog bara ett slag i luften och kan inte påverka alls. Men många verkar gilla idén trots att den inte leder till någonting men det blir ändå en slags protest. Frågan är ju så stark i Göteborg att man till och med bildade ett nytt politiskt parti med denna fråga i fokus. Så många gillade det partiet att det tog plats i kommunfullmäktige. Tyvärr är det ofta så att det verkliga folkliga intresset för en fråga kommer sent, ofta för sent. Då man har chans att påverka så är det oftast ett fåtal medborgare som är engagerade. Ofta vet man inte ens om vilka frågor som är aktuella. Här har media ett stort ansvar att vara med och granska underlagen för beslut och informera medborgarna om konsekvenserna av besluten. Nu är det nog inte så i detta fall att medierna inte har skrivit tillräckligt, utan det är nog snarare så att de flesta inte har brytt sig om frågan. Förrän nu, och då är det troligtvis alldeles för sent.