Läsande - ingen självklarhet längre

Att läsa, räkna och skriva är sådant som vi tar för givet. För stora delar av världens barn är det ingen självklarhet. Men tyvärr verkar det som om även vi måste börja se om vårt hus, eller åtminstone vår skola. Alliansregeringen har gjort stora insatser för den svenska skolan, men det tar tid. Kristdemokraterna har, under ledning av Annika Eclund, arbetat fram ett skolpolitiskt idéprogram som innehåller många förslag kring vikten av att satsa på skolan. Om dett skrev Göran Hägglund på Brännpunkt och lyfte fram vikten av läsning. Samtidigt som skolan har stora behov så har många reformer genomförts och nu behöver lärarna få arbeta i lugn och ro. De har ett av de viktigaste jobben, att undervisa våra barn, och deras status behöver en rejäl skjuts. Det är mycket bra att Kristdemokraterna nu aktivt driver frågor kring förskolor, skolan, gymnasiet och högre utbildningar.