Ny kommundirektör i Skövde

Tomas Fellbrandt blir ny kommundirektör i Skövde. Formellt sett ska kommunstyrelsen fatta beslut om någon vecka, men det verkar som att alla parter är överens. Tomas har varit tf kommundirektör vid två tillfällen och till vardags är han förvaltningschef för kommunstyrelsens egen förvaltnig, Konsult och Service. Förslaget har mottagits mycket positivt och vi som arbetar nära Tomas vet att han är en bra ledare och får nu det ansvarsfulla uppdraget att vara kommunens högste tjänsteman.