Strävan mot det jämställda samhället

I dag är tidningarna fyllda med reportage om alla demonstrationer, aktioner och samlingar som hölls med anlednng av den internationella kvinnodagen. Det är både PLUS och MINUS med en sådan dag. Det positiva är att jämställdhetsarbetet lyfts fram och kommer i fokus, det tragiska är att dagen överhuvudtaget behövs. Alla människors lika värde borde vara en självklarhet, men tyvärr ser vi gång på mång att kvinnor inte har samma rättigheter som män. Som aktiv kristdemokrat är detta en av de viktigaste politiska frågorna. Vi talar om människovärdesprinicpen och värnar livet, oavsett kön. Allas lika värde borde vara självklart 2013, men fortfarande har vi politiker ett stort ansvar att driva jämställdhetsprocesserna.
Jag omges av kvinnliga ledare i mitt politiska liv, men vi betonar inte kön i första hand utan kompetens.
Detta är några av de poster som kvinnor har i min omgivning:
- Partisekreteraren
- Riksdagsledamoten från Skaraborg
- Gruppledaren i regionen
- Gruppledaren i kommunen
- Ordföranden i distriktsstyrelsen
- Ordförande i lokalavdelningen
 
I mitt parti hlar många kvinnor ledande uppdrag, men vi nöjer oss inte med detta utan strävar att ändå fler ska komma med. Vår ambition är att de som representerar vårt parti ska vara representativa för befolkningen. Då duger det inte att vi gubbar sitter på de flesta uppdragen. Snart är det val och då hoppas vi att fler kvinnor, men också fler ungdomar, väljs in i beslutande församlingar.
Eilert

Du som företrädare för Skövde kommun bör veta varför den kvinnliga kommundirektören sparkades. Vi skattebetalare undanhålls denna vetskap.
Det kan väl aldrig vara så att två starka kvinnor inte kunde samarbeta?

Gabriel Broström

Hej!

Jag undrar hur du som Kristdemokrat ser på vinsterna som riskkapitalbolagen gör i skolorna. I och med att den nya skollagen trädde i kraft 2010 tar privata skolkoncerner över en växande del av skolmarknaden.
Lärarna som arbetar på dessa skolor har betydligt sämre avtal och löner, pga av att riskkapitalbolagen ska generera 25-30% vinst varje år. Det innebär bla att jag själv som lärare har fått gå från 18 timmars undervisningstid till 30. Jag har fått mycket mindre planeringstid något som direkt drabbar eleverna. Min arbetsgivare tycker inte att det gör så mycket. Det viktiga är att jag ökar genomströmningen av elever som går ut skolan med ett gärna Väl Godkänt betyg.
Samtidigt som skolans lärare har en extremt hög arbetsbelastning, har vi också fått ta över administratörens uppgifter då man skurit ner på det också, liksom på vaktmästarens och städarens. Jag får alltså stå inför mina elever och byta lysrör i taket under lektionstid och sedan städa elevcafeterian. Allt för att den skolkoncern jag arbetar åt ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag vet ju att ni Kristdemokrater ser väldigt positivt på utvecklingen med riskkapitaldrivna friskolor.

Jag undrar dock hur du förväntar dig att det på sikt ska gå med kunskapsnivån om man inte investerar pengarna i elevernas kunskaper utan istället på aktieägare?
Såhär skriver Expressen om Sverige och vinsterna i skolan:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vinst-hor-inte-hemma-i-skolan/

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/en-efterlangtad-borgerlig-retratt/

Mvh Gabriel

Svar: Tanken var aldrig att skolor och sjukvård skulle drivas för att generera vinster tillägare som tog pengarna ut verksamheten. Här hoppas jag på en ändring så att pengarna återinvesteras i verksamheten. Frågan diskuteras nu bland de politiska partierna och jag hoppas på en begränsning framöver.
Brannberg

Gabriel Broström

Tack för ditt svar. Men då tycker jag att det måste hända något väldigt snart eftersom 2/3 av alla gymansieskolor redan drivs av riskkapitalbolag som kraftigt har försämrat situationen för landets lärare och elever.Finns det några konkreta förslag från KD?

Mvh Gabriel

Gabriel Broström

http://www.expressen.se/ledare/lararnas-vittnesmal-ar-chockerande/