Demokratidagar i Skövde

Stadshuset i Skövde är öppet för Demokratidagar under torsdag och fredag. Det är en tradition som vi haft sedan mandatperioderna blev treåriga att bjuda in gymnasieelever till en mellanvalsrörelse. Numera, då vi har fyraåriga mandatperioder så missar vi alltid en årskurs på gymnasiet. Därför har vi i år särskilt vänt oss till årskurs tre på gymnasiet för att de ska möta de olika politiska partierna.
Vad hände då? Skövde Nyheter skrev att det var trångt i Stadshuset då skolklasserna vällde in och ställde frågor till representanterna för de åtta partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Skövde. Efter en rundvandring bland partierna var det dags för en presentation av kommunen och hur den är organiserad. Jag har rollen som ordförande i kommunfullmäktige och tillsammans med Monica Green som är vice ordförande så berättade vi om demokrati, val, vikten av engagemang, men framför allt om kommunfullmäktiges roll. Därefter var det personer från kommunstyrelsen som berättade om arbetet (idag var det först Leif Walterum och senare Mikael Wendt). Rohland Pettersson som är ledamot av utbildningsnämnden berättade om hur de arbetar med ansvaret för bl a gymnasieskolan. Därefter så blev det en debatt mellan ungdomsförbundet där skoleleverna och fick möjlighet att ställa frågor. Jag var moderator för den debatten. Min uppfattning var att det hela fungerade väl och att intresset bland eleverna var högt. Ibland får man intrycket att många säger att unga människor inte är intresserade av politik. Något sådant framkom inte alls i dag.