Källkritisk granskning - absolut nödvändigt

Vem har egentligen sagt det? Det borde vara en onödig fråga. Ingen ska i den politiska debatten hänvisa till en annan om man inte har gjort en ordentlig källkontroll. Tyvärr sägs det ofta "forskning visar", "en rapport från", "empiri konstaterar" eller liknande uttryck. Då ska man kunna lita på att det verkligen finns en källa som står för detta. Tyvärr sker nog detta alltför sällan. Likaså i medierna så är det lätt att om en journalist hänvisat till en rapport så stämmer snabbt andra i och hänvisar till samma källa.
Ett sådant aktuellt exempel är sågningen av regeringens jobbsatsning för unga. SVT "avslöjar" att i en rapport från "Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering" så kostar jobben en miljon per ungdom för skattebetalarna. Visserligen skriver man preliminär rapport, men när det sedan sprids så skriver andra som att det är en publicerad vetenskaplig artikel. 
Kollar man på instituets hemsidan kan man läsa följande:

"IFAU om sänkta arbetsgivaravgifter

IFAU har inte givit ut någon rapport om sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Vi samarbetar med forskare vid Stockholms universitet i projektet. Vår princip är att kommentera först när kvalitetsprocessen är klar och rapporten är publicerad."
 
För en forskare är det oerhört angeläget att ens rapporter är noga granskade innan de publiceras. När media skapar en nyhet utifrån något som pågår är risken stor att en myt sprids. Hur det nu förhåller sig med regeringens jobbsatsning återstår att se, men det är klart att media redan skrivit och satt en bild på ett misslyckaden. Då finns det en stor risk att om rapporten ger en annan bild att den helt inte dyker upp i media.
 
Eftersom tid är en bristvara är det stor risk att man hoppar över momentet om källgranskning och att alla litar på alla. Det som spridits på sociala medier eller via traditionella medier tenderar att vara sanning. För vi tror väl att allt som står i tidningen är sant? Och sanningshalten är ändå högre om det kommuniceras via TVs nyhetsankare?