Vitsippornas kraft

Vitsippan är Kristdemokraternas blomsymbol och ingår som en grafisk del i vårt utbud. Den symboliserar mycket av det som förknippas med kristdemokraterna. Nu blommar den på ett dominerande sätt i vår natur. Det är vår vision att även vår politik ska synas och ta plats. På latin heter den Anemone nemorosa och är en ständigt återkommande gäst under våren. Den breder ständigt ut sig om förhållandena är gynnsamma och alla verkar gilla den. Den vita färgen står för något oskuldsfullt och rent och omgiven av den gröna färgen så blir bilden lätt att koppla till vår politik som handlar om både ärlighet mellan människor och ett starkt fokus på miljön. Vitsippan är också sådan att den sprider sig via en jordstam, dvs rötterna är väl utvecklade och plantorna kommunicerar sinsemellan. Kristdemokratin är en folkrörelse och den finns alltid i jordmyllan. Det vi önskar med vår politik är inte att den endast ska fnnas under en del av året utan vara en bestående del av svensk politik. Jag tror att alla kristdemokrater känner en stor inspiration då de ser de stora vita fälten med vitsippor och de manar oss att synas i det politiska livet.