Arena49 - ny mötesplats för Natur- och Kulturarv

I Västra Götalandsregionen finns det 49 kommuner. Tillsammans har de ett rikt natur- och kulturarv. Detta manifesterades på ett påtagligt sätt idag på Arena49. Det var en mässa och seminariedag där kommunerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet bjöd in intresserade för att samtala, diskutera och nätverka kring fråor som har att göra med vårt gemensamma arbete med natur- och kulturarvet. Det blev många tillfällen till samtal men också var det intressanta föreläsare som talade om olika aspekter kring dessa frågor. Jag fick förmånen att få avslutningstala och ge min bild av natur- och kulturarvet. En utvärdering kommer att göras och det verkar som att mässan har kommit för att stanna.