Biskopen på visitation

Biskop Åke Bonnier är ute på visitation. Den här veckan så är det Billings kontrakt som står i fokus. Där finns pastoraten i Skövde, Skultorp, Norra Billing och Värsås.
I går var det ett intressant möte mellan kyrkan och offentliga myndigheter och dessutom Röda Korset.
Företrädare från Försvarsmakten berättade om hur samverkan sker med Svenska Kyrkan. Soldathemmet är en naturlig mötesplats men också många personmöten mellan kyrkan och soldaterna.
Från polisens sida så var man mycket positiv till det handledarstöd som ges av ansvarig präst. En av polisens uppgifter är att åka till hemmen och förmedla dödsbud. I sådana fall kan det vara en styrka att ha med en präst. I Skövde finns ett väl utvecklas samarbete mellan kyrkan och polisen. Från kommunens sida gavs det flera exempel på hur samverkan sker. Personliga ombud och anhörigvårdare har ett nära samarbete med diakonin, skolan gav flera exempel på relationsutbyten och bidrag i undervisningen. Ann-Katrin Jönsson, kristdemokratisk ordförande för omvårdnadsnämnden, berättade om volontärverksamheten som är på gång i kommunen. Från Röda Korset gavs en värdefull insikt i hur man arbetar med flyktingar som har mycket obehagliga upplevelser av krig och förföljelse.
Biskopen fick en god insikt i den mångåriga samverkan som finns mellan kyrkan och offentliga myndigheter. På kvällen skulle han möta Ungdomsforum i Skövde. Kvällen innan var det panelsamtal i serien Forum Helena. Biskopen fick också möjlighet att närmare möta kyrkoheredarna för de pastorat som finns i kontraktet.