Hägglund blåljuger inte

Nu börjar det likna valkamp. Åtminstone i Aftonbladet. Karin Pettersson skräder inte orden när hon anklagar Göran Hägglund för att ljuga. Det hon kallar lögn är helt enkelt fakta. Siffrorna som Göran Hägglund leverade i sitt linjetal vid rikstinget är säkert verifierade och stämmer. Karin Pettersson däremot anser att de är lögn, men senare i artikeln så håller hon med om att de egentligen stämmer men det hon snarare reagerar på är hur Hägglund presenterar dem och kanske inte för vad han sa, utan snarare för det han inte sa.
Att en ledare i en "seriös" tidning argumenterar på detta sätt skapar inte trovärdighet eller förtroende. Karin Pettersson anser att Göran ljuger, men argumenterar också för att siffrorna är korrekta, men borde presenterats på ett annat sätt. Syftet med artikeln är troligtvis att misskreditera Kristdemokraternas partiledare som blir allt populärare och därmed ett hot för socialdemokraterna.
En av artikelns avslutande meningar är:  "Vad Sverige skulle behöva är ­politiker som utgår från verkligheten, och ger svar på ­vilket samhälle de vill ha." Det är ju precis vad Göran Hägglund gör då han talar om familjens betydelse. Troligtvis är han ett större hot mot S än vad vi hittills anat.