Ungdomsfrågor i fokus

På måndag tar kommunfullmäktige i Skövde ett nytt grepp. Något som också uppmärksammas av dagens tidningar. Så hrä beskriver Skövde Nyheter mötet.
Idén är att vi ska möta ungdomar. På dagordningen finns en rapport av kommunens ungdomsstrateg om uppföljningen av det ungdomspolitiska programmet. Dessutom kommer ungdomar att medverka och berätta om sitt arbete under sommaren som "Unga Kommunutvecklar". De har också sammanställt en rapport som de kommer att presentera. I samband med fikat kommer Ungdomsforum att möta politikerna i mindre grupper och samtala om ungdomspolitiken.
Vi lägger hela kommunfullmäktigemötet till Nyeport - Ungdomens Hus - och det är första gången som vi lämnar Stadshuset (vi har varit där sedan 1990) och genomför ett "vanligt" kommunfullmäktige på annan plats.
 
På bilden är jag tillsammans med ungdomar från Ungdomsforum som ansvarar för "speed-dating-upplägget"