Märkliga turer kring prishöjningen av biljetterna

Det är märkliga turer i regionstyrelsen kring förslaget på prishöjning av biljetter på Västtrafiks kollektivtrafikfordon.
I går avslog den politiska ledningen sitt förslag om att tidigarehöja biljettpriserna. Västtrafik har meddelat att de behöver en inkomstförstärkning.
Alla partier i regionstyrelsen är överens om att höja priset, men i går blev det avslag. Alliansens partier var inte helt nöjda med det förslag som presenterades och ville att vi skulle ta ytterligare en runda kring vilka kort som skulle höjas mest, men var positiva till själva höjningen. Men det blev alltså inget beslut om höjning. Utan beskedet blir till styrelsen i Västtrafik att de inte får tidigarelägga en höjning, vilket innebär i klarspråk att höjningen blir först vid årsskiftet.
Denna fråga hade genom lugna samtal kunna lösas, men då man väljer att inte lyssna på varandra så blir det märkliga turer.
Läs nedan redovisning i Skövde Nyheter och gör din egen bedömning.