Putins brev till amerikanska folket

Det är ofta som vi beskriver världens främsta ledare som goda eller onda. Då blir det ofta utifrån att väst är det goda och det eländiga kommer från öst. Den beskrivning som vi fått av Putins ledarskap har oftast varit negativt. När världssheriffen Obama träder upp och hotar med att skjuta sker en annan reaktion från Putin. Han för människor samman, skriver brev till amerikanska folket och för samtal med Assad.
Vad som sker bakom kulisserina lär vi aldrig få veta och vad som är propagande eller inte är oerhört svårbedömt. Men krig är alltid fasansfullt och det finns bara förlorare i alla krig. Kanske har ändå Putin lyckats avvärja ett anfall mot Syrien. Från amerikanske företrädare verkar det som att det troligaste hade varit att fartyg beskjutit landet och inga "boots on ground".
Det har en både inbjudande och ngåot hotande ton. Dessutom avslutar han med att påminna om att då vi söker Guds välsignelse måste vi påminna oss om att inför Gud är vi alla lika. Det var inte riktigt vad jag räknat med att han skulle skriva. Brevet är intressant att läsa i sin helhet.
Kanske blir det ändå så att Obamas hot om krig leder mot fred.