Ska kristna i Syrien utplånas?

Läs uppmaningen från kristna ledare med kopplingar till Syrien. (I dag i Svd ). 
Låt oss göra Syriens sak till vår och ta alla tillfällen i akt för att verka för fred. Vi har sett utvecklingen i Irak där tiotusentals kristna har tvingats fly från sitt land. Vi får rapporter om brända kyrkor i Egypten. Totalförbud att vara mristen i Libyen. Det är så lätt att vi tror att den "arabiska våren" innebär frihet, men det är förbehållen några få. De kristna minoriteterna lider. De tvingas överge sina familjer, vänner och församlingar och flyr i tusental. låt oss välkomna dem till Sverige för att här kunna finna en fristad.