Världens blickar riktas mot Sverige

President Obamas besök i Sverige är mycket uppmärksammat. Det innebär att världens blickar nu riktas mot det lilla landet i norr. Vi tror ofta att vi är väl kända i världen, men tyvärr får vi konstatera att väldigt många människor inte vet så mycket om vårt land. Obamas besök skapar uppmärksamhet och det kan gynna oss på lång sikt. Utifrån besöksnäringens perspektiv så är Sverige ett "exotiskt" land och nyfikenheten är stor, bl a från asiatiska besökare. För kinesiska turister så framstår Europa mer som "landet de besöker" snarare än att de reser igenom ett stort antal läner. Kännetecknande för en turist är att denne inte känner av administrativa gränser, förutom de gånger man måste passera tull och immigration. 
Obamas besök lockar mängder av journalister. De skriver inte bara om samtalen som de politiska ledarna gör utan även om landet i övrigt. Detta ger oss en chans att bli sedda och det kan i sin tur leda till positiva möjligheter framöver.
Lite av devisen "syns man så finns man" är nog sann. Om Sverige inte blir omskrivet i internationell press så "försvinner" det från folks medvetande.