Tänderna tillhör kroppen

I dag publiceras ännu en artikel (i DN) om kravet på att få gemensamma regler för tänderna och övrig kropp. Den som blir sjuk får sin behandling finansierad via vårt socialförsäkringssystem men tänderna har aldrig hört dit. Därför har vi två olika system för vården av kroppen och vården av tänderna.
Detta är en fråga som vi lyft flera gånger och det är rimligt att få ett system, men det kostar. Men bra att debatten är igång.