Vilket parti gör skillnad?

Jag brukar börja min läsning av Skaraborgs Allehanda med att läsa ledaren. Ofta ger den anledning till reaktioner, antingen att man håller med eller också har man en helt annan åsikt.
I morse var ett sådant tillfälle där känslor väcktes. Ledaren (tyvärr finns den inte tillgänglig för alla utan särskild avgift) handlade om våren (vårdbudgeten) eller våparna. Detta med anledning av att S har presenterat sin skuggbudget. Skillnaden mellan det blå och det röda laget verkar vara svårt att göra enligt ledaren. Troligtvis upplever många väljare att det blir allt svårare att avgöra på vilket lag man ska lägga sin röst.
Nu tycker nog alla vi inblandade att det är stor skillnad, men jag förstår att det är svårt att analysera. Därför inbjuder vi till dialog och samtal och uppmanar väljarna att kontakta oss. Det intressanta med valåren är att det blir tid för samtal.
För oss Kristdemokrater är det familjen som är den avgörande politiska frågan. Särskilt nu inför valet har vi fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Vi anser att en satsning på barnen och framför allt föräldrar får tid med sina barn.
VI kommer att ständigt hålla fram denna fråga