200 år av fred

Det är i dagarna 200 år sedan de sista skotten sköts mellan nordiska länder och sedan dess har det varit fred. Något vi tar för givet men dagligen blir vi påminda om att krig rasar på många ställen runt om på jorden. I norska Moss skrevs den konvention som grundlade Norges självständighet även om det innebar först en union innan upplösningen ägde rum 1905.
Norge uppmärksammar dessa 200 år på många sätt. Nu de senaste dagarna har jag varit på vänregionmöte. Vi som utgör ledningen för Västra Götaland möter årligen våra motsvarigheter i Region Nordjylland och Östfolds fylkeskommun. Vi har under några dagar arbetat med frågor kring folkhälsa, miljö och energi men också tagit del av Norges sätt att fira historia skeenden.

Moss har tagit vara på historian kring Christian Fredrik och han framstår som något av en hjälte i framställningarna. I stället för att som dansk kung göra anspråk på att också bli enväldig härskare över Norge såg han till att Carl XIV Johan fick fredligt ta över Norge men att det redan från början stod klart att Norge skulle bli en självständig nation. Detta hörde vi i flera olika former under festligheterna. I Moss ordnade man en rejäl föreställning med många artister och Det Norske Blåseorkestre. Deras kungliga högheter kronprins Haakon och kronprinsessan Mette Marit skapade lite särskild glans över tillställningen. Kronprinsen höll ett riktigt bra tal, faktiskt inspirerande och utmanande. Han menade att "fred är inte att undvika krig. Fred är att bygga samhällen".
Efter en massa tal och kulturinslag var det dags för historiska spel. Över 110 personer medverkade och troligtvis har hela Moss varit involverat i denna stora produktion. Professionella artister blandades med amatörer från orten och gav glimtar från de historiska händelserna kring Moss-konventionen 1814.
Vi var imponerade över engagemanget från de medverkande. Trots att det tidvis var kraftigt regn och åska genomförde man spelet utan avbrott. Däremot var det många frågor efteråt hur vi svenskar hade upplevt det. Deras syn på Sverige var nog helt annan på 1800-talet än vad vi upplever idag.
 
Ett annat sätt att markera avstånd till Sverige har varit att flaggor och fanor rövades bort från Fredrikstens fästning i Halden. Svenskarna tog krigsbyte som hamnat på Militärmuseet. I samband med utställningen i Halden om "200 år av fred" har fästningsfanan och några mindre fanor lämnats tillbaka. Detta var mycket uppskattat och enligt vår guide har det varit en träta mellan våra länder i 200 år. Nu är en del av krigsbytet återlämnat och finns med i utställningen på fästningen.
Under de historiska dagarna framhölls på flera olika sätt de starka band som Norge har med Danmark. Något som jag inte riktigt var klar på. Jag har alltid trott att banden med Sverige varit starkare, men det får jag nog omvärdera nu. Efter att ha lyssnat till den norska versionen av vår gemensamma hístoria har jag bestämt mig för att på nytt ta fram de svenska historieböckerna och se om vår version ger samma positiva bild som den norrmännen förmedlade av Christian Frederik.