Ännu ett inlägg om förföljelsen i Irak

Det är fruktansvärda rapporter som kommer från Irak. Den utrensning av kristna som sker är så vidrig att man knappast kan ta till sig de fruktansvärda rapporterna. Hur kan människor bete sig så mot varandra? Och dessutom mot sina egna landsmän?
Tidningen Dagen beskriver idag händelser från de senaste dagarna. Ytterligare hundratusentals människor är på flykt.
Just nu, när jag skriver detta inlägg, får jag ett flash i min mobil som säger att USA har attackerat mål i norra Irak. Tyvärr så löser inte våld några konflikter, snarare leder till upptrappning. I går sa president Obama att de talade om att via flyg nå flyende med mat och förnödenheter. Vi får nu följa utvecklingen i området.
 
För oss i Sverige handlar det nu om att visa solidaritet och ta hand om alla de nyanlända som kommit hit den senaste tiden. Många av dem har stora förhoppningar på en fristad i Sverige men lider också över alla släktingar och vänner som befinner sig någonstans. Ovissheten är smärtsam.
Som kommunpolitiker i Sverige har vi en stor uppgift. Medverka till att det finns bostäder, att barnen får plats i förskolor och eleverna i skolan får speciellt stöd. Jag önskar också att varje kommun skulle införa fadderfamiljer så att varje nyanländ flykting får regelbundet möte med invånare i kommunen. Det är bra att myndigheter är verksamma men som medmänniskor kan vi göra mycket för våra nya svenskar.