Skaraborgsnatur 2014 inspirerar


Det är alltid inspirerande att läsa årsskriften från Skaraborgs Naturskyddsförening. Årets tema handlar om Ängen och skriften beskriver det omfattande arbete som görs i Skarborg kring våra ängs- och hagmarker.
Det är många oerhört vackra bilder från vårt landskap. Samtidigt så är det lite skrämmande läsning. Det är uppenbart att vårt vackra och öppna landskap är hotat. Det växer igen. Tack vare ett stort engagemang från frivilliga människor, ofta från Naturskyddsföreningen, så hålls vårt landskap öppet. Att kunna ta del av den prakt som finns i våra ängs- och hagmarker sker genom att vi har betande djur och människor som manuellt tar sig an beväxningen. Tyvärr så räcker inte kossorna till eller rättare sagt så är det för dyrt för bönderna att köra ut sina besättningar till marker långt borta ifrån den egna gården.
Det finns åtskilligt för oss politiker att göra i denna fråga. Det är ett gemensamt ansvar där samhället måste ta tag i många av dessa frågor innan vi har ett igenvuxet landskap. Läsningen av Skaraborgsnatur 2014 blev en utmaning för mig och jag hoppas att många kommer att läsa den. Samtidigt så blev jag ännu mer övertygad om att vår natur är en oerhörd tillgång för besöksnäringen. Det är så lätt att vi tar våra naturvärden för givna, Men för våra turister är detta något unikt.