Valet kommer att handla om värden

Jag kandiderar inte till riksdagen men kommer att aktivt kampanja för mitt parti. För några år sedan var jag helt inställd på att bli riksdagsledamot men så blev det inte då. Får se vad som händer inför nästa val. Men nu verkar det bli ett extra val i mars. Jag tillhör dem som hoppas på en annan lösning men den ser inte ut att kunna bli av. Det vi ser i Västra Götaland där fem partier samverkar och där allt samarbete fungerar väl är en möjlighet att lösa ett svårt parlamentariskt läge och förhoppningsvis kan riksdagen finna inspiration hos oss.
Jag kommer förmodligen vara aktiv i debatten i media. Första artikeln publiceras idag i SLA. Du kan läsa den här:
 

Valet handlar om värden
Det ser ut att bli ett extra val 2015. Väldigt mycket tyder på att det blir de stora ideologiska frågorna som avgör, inte enstaka sakfrågor. Varje parti har en ideologisk grund och denna kan nu komma att få stå i fokus. Valet handlar om vilket samhälle vi vill ha. Jag ser att det finns tre frågor som skiljer blocken åt.
Människovärdet
Kristdemokraterna hyllar människovärdesprincipen. Varje människa är unik och har därmed också ett unikt värde. Varje försök att sortera människor i vi och dom avvisas. Den kristna människosynen är grundläggande för de värden som partiet håller fast vid. Därmed vill vi skapa ett öppet, tolerant och accepterande samhälle. Självklart erkänner vi problem med integrationspolitiken och vi måste våga debattera denna fråga. Men den handlar inte i första hand om politiska lösningar utan att vi medborgare öppnar våra hjärtan och ser flyktingen som en syster eller bror. Den kristna kärlekstanken omsatt i politisk handling är en viktig drivkraft för partiet.
Det egna valet
Regeringen, som tillsattes efter valet, föll på att den försökte göra en kraftig vänstergir. I stället för att medborgarna skulle få göra egna aktiva val så började man förbereda för ett samhälle där man återgår till att politiken ska göra val och medborgarna ska följa de politiska besluten. Att barnen tillsammans med sina föräldrar ska få välja förskola eller skola är inte ett beslut som regeringen vill att de enskilda medborgarna ska ta. Inte heller ska man få välja vårdcentral. I stället ska man bli tilldelad det som politiker anser lämpligast. Kristdemokraterna vill inte medverka till ett sådant samhälle. Vi vill att beslut som kan tas hemma vid köksbordet ska fattas där. Det är medborgaren själv som ska kunna göra egna val. Den friheten vill vi anförtro individerna och där ska politikerna hålla sig borta.
Privat är inte något fult
Det tredje stora vägvalet handlar om vem som ska utföra välfärdstjänsterna. Vänsterns hållning är tydlig och rak; inga privata utförare. Vi delar inte denna syn. Vi anser att det ska finnas en mångfald av utförare och det som ska stå i centrum är den kvalitet med vilken tjänsten utförs. Under alliansregeringens tid (och även under socialdemokratins senare regeringsår) har mängder av nya arbeten skapats i tjänstesektorn.  Kombinationen av offentliga, privata och icke vinstdrivande utförare är något som vi anammar. Vi vill inte ha ett samhälle där allt ägs av staten och där man anser att privata initiativ är något fult. Det är tack vara driftiga entreprenörer som det lilla Sverige har ett näringsliv som håller internationell konkurrenskraft. Låt oss släppa fram den kreativitet och innovationsförmåga som finns istället för att förbjuda den.

Nu stundar en valrörelse där jag hoppas att vi frågar oss vilket samhälle vill vi att våra förtroendevalda ska vara med och forma?

Conny Brännberg (KD)