Ledarna inom svensk besöksnäring träffas

I dag inleds Besöksnäringens Ledarforum. Det är en mötesplats för många av de som är med och leder den spännande besöksnäringen. Visita står som arrangör och presenterar nu en ny undersökning om reseströmmar. Den finns att ladda ned från deras hemsida. Det är en stor förmån att få vara med dessa dagar och ta del av branschens kunskap men också knyta nya kontakter.
 
Statistiken visar på den starka expansion som näring gör. Sedan 2000 har antalet utländska gästnätter ökat med 2 miljoner. (Det är fram till 2012 och utgör 42%s ökning).
 
Det är de norska besökarna som drar upp siffrorna. Norrmän tycks gilla Sverige.
 
Visitas pressmeddelande klargör också:

Den största tillväxten i gästnätter stod de norska besökarna för. Antalet norska gästnätter har ökat med drygt 500 000 under denna period, från 653 435 till 1 162 768. Tyska hotellgäster är näst vanligast. Under 2012 hade svenska hotell 763 455 tyska hotellgäster (gästnätter). Den procentuellt snabbaste ökningen av gästnätter stod de polska besökarna för, 205 procent.
Även om Sveriges betydelse som turistmål ökat kraftigt, är vi i ett europeiskt perspektiv fortfarande en liten turistnation. Det sammanlagda antalet gästnätter från de 16 stora besökarländer Visita granskat, uppgick 2012 till 4,8 miljoner. Det kan jämföras med Spanien som under samma år hade 150 miljoner gästnätter och Italien som hade 88 miljoner utländska gästnätter från samma länder.

Det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan den svenska kronans växelkurs och antalet utländska gästnätter. När kronan stärks i förhållande till ett annat lands valuta påverkar det gästströmmarna negativt och vice versa. Till exempel märks en svagare tillväxt för brittiska och amerikanska gästnätter, samtidigt som besökarna från Schweiz ökat kraftigt. Detta sammanfaller väl med utvecklingen på respektive lands växelkurser. Pundet och dollarn har försvagats i förhållande till den svenska kronan, samtidigt som den schweiziska francen stärkts.