Rätten att få vara kristen

Det är ingen självklarhet att en person fritt får välja sin tro. Religionsfrihet är självklart i vissa länder men otänkbart i andra. Runt om i världen pågår det en förföljelse mot personer som valt "fel" tro. SVT uppmärksammade häromdagen situationen för Nordafrikas konvertiter. I reportaget och studiosamtalet talade man om att tusentals unga människor konverterar från islam till kristen tro. Priset de kan få betala är att de mister sina äktenskap, barnen förlorar sina identitetskort och ställs därmed utanför de sociala systemen, familj och vänner vänder dem ryggen och de betraktas rent allmänt som "avfällingar".
Det är mycket bra att Tuve Skånberg och Emma Henriksson, två av kristdemokraternas riksdagsledamöter, tydligt tar ställning och hävdar religionsfriheten. (Läs debatt i Hemmets Vän). Sverige har en viktig roll att spela runt om i världen och då inte minst kring mänskliga rättigheter. Rätten att fritt få välja sin tro måste hävdas vilket också innebär att Sverige, som är ett kristet land, måste respektera den som inte bekänner sig till kristen tro. Det innebär att även andra religioner måste få ha egna möteslokaler. Detta är inte en självklarhet i vårt land. Det har bland annat uppmärksammats att judar i Sverige fortfarande trakasseras och att säkerheten kring judiska sammankomster har höjts på grund av en ökad hotbild.
För Kristdemokraterna är individens fri- och rättigheter oerhört viktigt. Vi för en politik som med tydlighet visar sina värden förankrade i kristen etik, men det innebär också att vi hävdar individens rättigheter. Även i religionsfrågan.