Stor satsning på turism i västsverige

VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co har enats om en gemensam masterplan som ska öka intäkterna från utländsk turism till Västsverige och Göteborg med 40 procent. Planen löper över sex år och ska samla och rikta de gemensamma insatserna för att nå större internationellt genomslag med större marknadsföringsresurser och bättre tillgänglighet till regionen.

En stor del av tillväxtpotentialen för svensk besöksnäring finns hos utländska besökare till Sverige. För att få Västra Götaland och Göteborg att sticka ut i den internationella konkurrensen har VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co tecknat ett sexårigt samarbetsavtal som bland annat ska leda till bättre tillgänglighet och mer gemensam marknadsföring på utvalda marknader. Den gemensamma masterplanen är ett steg i att förverkliga svensk besöksnärings nationella vision om en fördubblad omsättning till år 2020.

2013 omsatte internationell turism i Västra Götaland cirka 12 miljarder kronor. År 2020 ska det ha ökat till 17 miljarder, eller drygt 40 procent.

- Utländska besökare ger stora intäkter till Sverige, Västsverige och Göteborg. För att fortsätta lyckas i framtidens internationella konkurrens krävs långsiktiga samarbeten tillsammans med svensk besöksnäring. Nu kan vi öka takten i marknadsföringen av Göteborg och Västsverige, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

- Vi slår ihop våra påsar för att stärka vår internationella marknadsföring. Konkurrensen om turisterna är stenhård och detta ger oss ännu bättre förutsättningar att nå igenom, säger Fredrik Lindén, vd på Västsvenska Turistrådet. 

- Utländska besökare tar in mer pengar än den samlande svenska exporten av järn, stål och livsmedel, samtidigt som besöksnäringen är mindre konjunkturkänslig. Göteborg och Västsverige är en stark produkt, men alldeles för okänt internationellt. Genom att verka tillsammans är vi övertygade om att vi kan nå längre än vad vi hade kunnat på egen hand, säger Camilla Nyman, vd på Göteborg & Co.