Besök på fritidshem (Lar Esperanca) i Porto Alegre

Verksamheten vid Hoppets Hem har utvecklats kraftigt de senaste åren under Pastor Alci Jacob Schneids ledning.
 
 
Han är ordförande för den stiftelse som ansvarar för verksamheten. Det är tre områden som omfattas av arbetet; förskolan, fritidshemmet och akuthem. I ett tidigare inlägg har jag skrivit om förskolan. Detta inlägg handlar om fritidshemmet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är 118 barn som nu är inskrivna på fritidshemmet. Där finns pedagoger och fritidsledare som arbetar med barnen. Barnen kommer från fattiga förhållanden och genom att de får tillsyn kan deras föräldrar arbeta. Många av föräldrarna har lågavlönade arbeten. Det är vanligt att de arbetar som hembiträden hos familjer som har det välbeställt.
 
Fritidshemmet ligger i huvudbyggnaden på Lar Esperanca.
När vi kom så blev vi mottagna av barnen som framförde flera sånger för oss. I julas hade de haft ett julspel och det var bland annat detta som de dramatiserade.
Vi besökte en klass som hade en lektion. Där fick barnen lära sig att plantera bönor och de ska sedan plantera ut dem i trädgården. De fick lära sig vad som behövs för att en böna ska växa. Men tillämpningen var också att de knöt an till vad en människa behöver för att växa. Verksamheten som vilar på en kristen grund innebär att det också finns andliga tillämpningar på undervisningen. Den parallellen blev om ett litet frö som kan växa till en stor tro.

Nu väntar de på att få sätta ut bönorna i jorden. De har gott om mark och om några månader kan barnen skörda sina bönor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flicka på fritidshemmet som ritar. Dagens uppgift var att de skulle rita sådana hus som de tyckte om.
Det är många som har skänkt saker till verksamheten. En del har skickat leksaker, pennor, papper och pedagogiskt material. Under alla år har det varit svenska faddrar som regelbundet gett pengar för att barnen ska få ett nytt hopp. Jag har lyssnat flera gånger till Mary och Nils Taranger och den nöd som de hade för barnen i Porto Alegre. Detta lever kvar i dag och alla är oerhört engagerade för att ge barnen en god grund i livet. Enskilda svenskar har ordnat konserter, auktioner eller låtit pengar från födelsedagar/bröllopsdagar skickas till Hoppets Hem och om detta fortsätter kan verksamheten drivas vidare. Skulle de enbart förlita sig på bidragen från de brasilianska myndigheterna skulle mycket se annorlunda ut.
Barnen på fritidshemmet går där antingen på förmiddagarna eller eftermiddagarna. Det beror på när de går i skolan. Det finns en kommunala skola alldeles intill området.