Besök på Hoppets Hem i Brasilien

I dag har vi besökt Lar Esperanca Porto Alegre Brasilien, barnhemmet som grundades av missionärerna Mary och Nils Taranger 1958. Under åren har Pingstkyrkan i Skövde skött Barnhjälpen som bestått av att faddrar runt om i Sverige varit med och gett gatubarn en ny start i livet. Under årens lopp har verksamheten gått från ett traditionellt barnhem där föräldralösa barn tagits om hand till en verksamhet som omfattar förskola, fritidshem, sopputdelning och en särskild AIDS-klinik som tar hand om barn som har HIV/AIDS eller lever i svåra missbruksfallen där HIV ständigt lurar.
Vår tanke är nu att insamlingsstiftelsen Barnsamaritenska ta över verksamheten och därför är jag nu i Brasilien för att förhandla om en överlåtelse av insamlingarna i Sverige så att de tre mottagande organisationerna i Porto Alegre förstår och accepterar nya rutiner. Vi är två representanter från församlingen och två från Barnsamariten som är på plats och förhandlar/utbildar.
Barnen uppträdde för oss och jag berättade lite om Sverige.
 
Vi har mött 16 personer på en heldagsgenomgång kring projekt och redovisningar. I morgon kommer vi att möta deras ekonomiansvarig för att gå igenom kvartalsrapporter och årsredovisningar. De tre organisationerna som tar emot svenska pengar har mött upp och vi möter deras anvariga ledare och administratörer under vårt besök.
Det blev en dag på skolbänken där många begrepp var nya men många andra kändes igen. De brasilianska myndigheterna ställer också större krav på redovisningar och rapporter så det verkar som att våra rutiner och krav på ordning och reda uppskattas. Barnsamariten har ett koncept som gäller för deras mottagare av medel och vår uppgift är nu att noga gå igenom dessa principer för redovisning. Alla var positiva och tog sig an de nya utmaningarna. Det var nog vi svenskar som hade svårast och då var det värmen som låg kring 30 grader som var dagens största utmaning.