Det måste hända saker i en stad

Det blev många intressanta tankar som formulerades under gårdagens Visionsdag i Skövde. Jag har lyssnat till Charlotta Mellander vid flera tillfällen tidigare och hon är alltid intressant att lyssna till. Hennes forskning visar tydligt att jobb skapas där det finns människor. Det är inte tvärtom. Den som säger "om det fanns jobb på vår ort skulle ungdomarna stanna kvar" har inte förstått principerna som ligger bakom urbaniseringen. Mer än hälften av jordens befolkning bor numera i städer. Det är en oerhört kraftig omflyttning på bara 100 år. Mellander visar att det är där människorna finns som jobben skapas. Många jobb inom tjänstesektorn är platsspecifika och t ex en frisör måste finnas där människorna rör sig.
Detta innebär att det ställs mycket stora krav på städerna. Att kunna ta emot så många människor och skapa livskvalitet är enorma utmaningar.
Temat för Visionsdagen var "Unga är en förutsättning för tillväxt" och unga människor kräver också happenings. Mellander menar att det räcker inte med ett attraktivt jobb för att flytta, inte ens om lönen är hög. För unga människor är det ett krav att det händer något på orten. Därför lockas många unga till storstäderna där det finns ett oerhört utbud av aktiviteter.
Samtidigt så var det flera unga människor som berättade om att Skövde är attraktiv, vilket gläder oss förtroendevalda. Inga som helst problem att åka på ett kundbesök i Skövde uttryckte några unga entreprenörer eftersom vi bor så nära storstaden.
Läs mer i Skövde Nyheter.