Koll på din pension?

Det är många som inte har koll på sin kommande pension. När de oranga kuverten dimper ned i brevlådan brukar det leda till ett förnyat intresse men då svaren ibland är svåra att finna är de lätt att skjuta pensionsfrågan ifrån sig. Alecta, har på ppdrag av DN, gjort en enkel förklaring om hur deltid påverkar pensionen. De har kartlagt ett antal kvinnotyper och visar på hur mycket som pensionen påverkas av at arbetadeltid.
 
http://www.dn.se/ekonomi/pensionsskolan/sa-paverkas-pensionen-av-deltidsarbete/
#100blogg, Dag 3