Skövde klättar på rankingen - kommun bäst att bo i

Några kliv uppåt blev det för Skövde kommun. I Tidningen Fokus ranking över vilka som är landets bästa kommuner att bo i kliver Skövde fram några steg. I år plats 4 och förra året var det 49.
Skövde är till storleken Sveriges 45:e kommun men det finns nog inget samband mellan storlek och attraktivitet sett ur boendeperspektivet. Om vi jämför Skövde med andra skaraborgskommuner så toppar Skövde den skaraborgska listan. Kommunen har antagit ett boendestrategiskt program och förhoppningsvis kommer strategin att slå igenom och att visionen om Skövde ska bli verklighet. Vi uttalar: "Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra."
Läs mer i tidningen Fokus eller i SN