Uppgörelser börjar bli klara

Ett val innebär att väljarna klargjort vilka partier som ska väljas in i riksdag, region och kommun. Vilka sedan som ska styra/regera beror helt enkelt på de förutsättningar som valet skapat. Om ett parti får över 50% av rösterna så är det enklare med styrningen. Då får det partiet ansvaret för att leda och regerna. Om det däremot råder andra förhållanden så blir det ett större pussel att lägga vad gäller ledning. Sedan 10 år tillbaka har M-C-FP-KD bildat en allians. Det innebär att de tillsammans är ett stort block, i många fall större än det socialdemokratiska partiet. Men efter höstens val har inte alliansens ställning stärkts och det yttersta exemplet är att en mycket kompetent och för Sverige duktig regering tvingas avgå.
Lokalt sett, i Skövde kommun, har alliansen lett kommunens utveckliing under många år. Nyckeltalen pekar i rätt riktning och kommunens position i Västra Götaland har stärkts. Väldigt mycket har gått i rätt riktning, men ändå valde väljarna att inte längre medverka till alliansen har majoritet i Skövde. Kraftigt decimerade tvingas vi nu konstatera att styrkeförhållanden i kommunfullmäktige är sådana att alliansen har 29 mandat, S,V och MP 26 mandat och SD 6 mandat. Trots detta har vi kommit överens om att största block tillsätter ordförande och att alliansen får majoritet i samtliga nämnder, dock råder ett vägmästarläge i fullmäktige. Partierna är överens om detta och avgörande val kommer att äga rum vid de kommande kommunfullmäktigemötena.
I regionen har det varit ett svagt minoritetsstyre de senaste åren. S,V och MP har styrt men nu kommer det att bli förändringar. En grönblå samverkan har bildats. MP kommer, tillsammans med allianspartierna, att leda regionen. Det innebär ett stort fall bakåt för socialdemokraterna som under snart 14 år lett regionen. Nu får de övergå i en oppositionsroll och finna sig i att inte längre finnas med i den högsta regionledningen. Vi kampanjade att få ta över makten i regionen och hade tänkt oss en traditionell allians, men samtalen med MP har varit mycket positiva och en överenskommelse är nu klar. Därmed kommer det att råda ett majoritetsläge i regionfullmäktige. Nu inleds ett arbete med att tillsätta poster. I går meddelades att de två högsta posterna är klara. M får träda in som regionstyrelsens ordförande och MP tar hand om regionfullmäktiges ordförandepost.
Detta är de två sammanhang där jag är delaktig; Skövde kommun och Västra Götalandsregionen. När jag tar del av situationen runt om i landet så konstaterar jag att den fortfarande är rörligt och svår att navigera sig i. Det återstår på många håll många diskussioner innan man kan finna konstruktiva lösningar. Men glad att det är klart i "mina" sammanhang. Vad detta innebär för mig personligen blir nog klart inom närmaste månaden.