Högt valdeltagande

Det är glädjande att fler svenskar valde att rösta. Valdeltagandet var 85,8 procent, en uppgång med 1,24 procentenheter från 2010.
Att få rösta är en självklarhet för oss men för många medborgare runt om i världen är det ännu så länge bara en dröm. Många härskare försöker ständigt att hålla demokratin tillbaka. Att få vara med och rösta är en förmån och bör betraktas som en plikt. Demokrati är inget självklart utan något som måste erövras varje dag.